TERO KONTINEN

Visual artist Works Exhibition views Collaboration projects CV & contact

U T O P I A N N O R T H P O L E
»New Discoveries« projekti esittää todisteita siitä, että arktiset tutkimusmatkat ja erilaisten utopioiden etsintä ovat sukua toisilleen. Projektin keskeinen teos on kolmiulotteinen malli pohjoisen pallonpuoliskon uudelleenlöydetystä kolmannesta navasta; me kutsumme tätä paikkaa nimellä Utopian pohjoisnapa.
Tämä teos on tarkka kuvaelma kyseisen paikan fyysisestä karaktääristä ja samalla se tuo esiin kaikuja ennen tutkimattomista alueista.

Utopia

Ajatus paratiisinkaltaisesta maasta jäämassojen takana palautuu aina kreikkalaisten ajatuksiin.
Samankaltaiset näkemykset olivat vielä 20. vuosisadallakin voimissaan. Tutkielmassaan »Paradise Found« William F. Warren kerää todisteita siitä, että muinainen Eden, jossa Aatami ja Eeva luotiin sijaitsee pohjoisnavalla.
Toisen teorian utopiasta kehitteli John Cleves Symmes, joka v. 1818 toi julki käsityksensä,
että Maa käsitti kaksi sisäkkäistä palloa, joissa oli aukot kummallakin navalla.
Hän oli vakuuttunut siitä, että elämä saattoi kukoistaa pallojen sisällä.
Laajasta kampanjastaan huolimatta hän ei koskaan saanut tarpeeksi tukea arktisen tutkimusmatkan järjestämiseen tuon polaarisen aukon löytämiseksi, eikä päässyt unelmiensa maahan. Rahallinen tuki evättiin vaikka Symmes jopa lupasi voitavan tehdä tuottavaa kauppaa pallon sisällä asuvien ihmisten kanssa.
Hänen teoriansa joka tapauksessa innoitti muutamiin kaunokirjallisiin teksteihin kuten Edgar Allan Poen mielikuvituksellinen »Narrative of Gorden Arthur Pym«.
Toinen teos, joka kirjoitettiin kirjailijanimellä Captain Adam Seaborn kertoo tarinan venematkasta maan sisään pohjoisessa olevan aukon kautta. Matka päättyy löytöretkeen uudelle mantereelle nimeltä »Symzonia«, jolla asuu ystävällinen, sosialistisessa utopiassa elävä rotu.

M.E Bradley Lanen kirjassa »Mizora« kuvataan samankaltainen matka: Pohjoisnavalle saavuttuaan eräs nainen löytää portin femininiseen - tasa-arvoiseen - merenalaiseen maailmaan. Myöhempi Ontto Maapallo –teorian kannattaja, Marshal B Gardner, tutki suurella huolella Pohjoisnavalle tehtyjen retkien raportteja. Hän osoitti, että yksikään aikaisemmista tutkimusmatkoista ei ulottunut Pohjoisnavalle asti, koska muutoin he olisivat saapuneet pohjoisessa olevalle aukolle ja paratiisiin sen sisällä.

Suuri visionääri ja Utopisti –johtaja Curys Reed Teed todisti Cellular Cosmogeny:ssaan, että Maa on kuin munankuori ja me itseasiassa asumme sen sisällä, kuin turvallisessa ja suojelevassa kohdussa. Teed hankki jonkin verran maata ja perusti utopistisen kaupungin – »New Jerusalemin« - teoriansa seuraajille. Tehtiin järjestelyjä kahdeksan miljoonan uskollisen kannattajan majoittamiseksi.

Kuten nämä esimerkit osoittavat, Pohjoisnapa on tarjonnut näkökentän suurille visioille. On tehty lukematon määrä tutkimusmatkoja tälle hyiselle seudulle. Retken järjestäminen puutteen, nälkiintymisen, hulluuden ja kuoleman uhallakin kertoo enemmästä kuin pelkästä yksinkertaisesta halusta tavoittaa tämä tietty paikka. Me uskomme, että kaikki tutkimusmatkailijat olivat (ja ovat tänäänkin) liikkeellä suuremman vision kannustamina; etsimässä Utopiaa.

Kochta & Kontinen 2003

Text in english >>>>